2022-12-05 (49)

Komandējuma dienas nauda 2020. gadā

Zemāk atrodama informācija par to kāda ir komandējuma dienas nauda 2020. gadā!

Komandējuma dienas nauda 2020. gadā

Zemāk atrodama informācija par to kāda ir komandējuma dienas nauda. Izmaiņas komandējuma dienas naudas aprēķinā 2019. gadā stājās spēkā 29. novembrī. Šie grozījumi ir spēkā arī 2020. gadā!

Noderīgi, ja jādodas pie klienta uz ārzemēm.

Pats dažas reizes esmu pēc šī saraksta pieskaņojies.

Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm.

[table id=1 /]

— Resurss: likumi.lv;

2021. gada normas atrodamas te: Komandējuma dienas nauda 2021. gadā.