Komandējuma dienas nauda

Lai arī pašnodarbinātai personai neviens neizmaksā komandējuma naudu, bet ir vērts zināt, kāda tā būtu darbiniekiem kādā kompānijā un attiecīgi “pielikt” pie rēķiniem.

Katra gada komandējumu dienas atjauninājumi būs pieejami šajā lapās

  1. Komandējuma dienas nauda 2017. gadam.
  2. Komandējuma dienas nauda 2016. gadam.