Saistību atruna

freelancer.lv saistību atruna

Šī bloga autors (Rolands Umbrovskis) un visi viesautori ir veltījuši savu brīvo vai darba laiku šīs mājas lapas satura sagatavošanai.

Rolands Umbrovskis neapgalvo un neatbild par satura precizitāti, pareizību un pielietojumu. Autors nekādā gadījumā nevar tikt turēts atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no šī materiāla pielietošanas vai interpretācijas. Pirms pielietot pamācības un ieteikumus publikācijās, ieteicams konsultēties ar speciālistu.

Viss blogā paustais atspoguļo tikai un vienīgi autora viedoklis un tas nav sasaistāms vai citādi interpretējams kā autora darba devēju vai klientu viedoklis, kurš var atšķirties.

Kontaktu sadaļa, lai sazinātos.