Pašnodarbinātā nodokļi un obligātās iemaksas 2017. gadā

Pašnodarbinātā nodokļi un obligātās iemaksas, kurus der atcerēties.

[Aktuāli arī 2017. gada 23. februārī]

[Labots 2016. gada 16. februārī]

Nodokļu un obligāto iemaksu likmes no 01.01.2010:

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme no saimnieciskās darbības:

 • 2013. gadā 24 procentu apmērā,
 • 2014. gadā 24%,
 • 2015. gadā 23% ( likumi.lv ),
 • 2016.gadā – līdz 22 procentiem.
 • 2017. gadā 23% (www.vid.gov.lv)

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu (VSAOI) likmes

Valsts Obligātā sociālo iemaksu likme pašnodarbinātajam 2013.gadā noteikta 32,17% apmērā no darba ienākumiem.

 • 2015. gadā VSAOI likme ir 30,58% pašnodarbinātais personai, (likumi.lv, lm.gov.lv)
 • 2013. gadā VSAOI likme ir 32.17% pašnodarbinātais personai, (laukutikls.lv)
 • 2012.gadā: 32.46% (2012),
 • 32,82% (VSAA: vsaa.lv ).

Iemaksa veicama brīvprātīgi, vai vismaz no minimuma, ja peļņa mēnesī lielāka vai vienāda ar 360 eiro.

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pašnodarbinātajam

Šie gan ir nodokļi, kas attiecināmi uz mani, jo vēl jau ir Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 22%, 5% vai 10% apmērā vai Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN) 9% vai Patentmaksa 30 līdz 70 Ls mēnesī.

Fiziskās personas saimnieciskā darbība (pašnodarbinātība)

no http://www.likumi.lv/doc.php?id=56880 11. panta

Par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un zvejnieka saimniecības) darbību.

Derīgi zināt

Neapliekamais minimums

 • 2016-02-16: Neapliekamais minimums 2016. gadā.
  Ar 2016.gadu tiek ieviests diferencētais neapliekamais minimums. Tas nozīmē, ka turpmāk tiks piemērots nevis vienāds neapliekamais minimums visiem, bet gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērs būs atkarīgs no nodokļa maksātāja ienākumu apmēra. Mazo algu saņēmējiem nodokļa atlaides būs lielākas, jo lielāks ienākums, jo mazāks neapliekamais minimums. Resurss: lvportals.lv;
 • Neapliekamais minimums 2015. gadā ir 540eiro, jeb 75 eiro mēnesī; Resurss: fm.gov.lv.

Vecāki dati

 • Neapliekamais minimums 2014. gadā ir 540 eiro, jeb 75 eiro mēnesī; Vairāk: likumi.lv un saeima.lv.
 • Neapliekamais minimums 2013. gadā ir 540Ls, jeb 45Ls mēnesī, bet nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 70 lati mēnesī;
 • Neapliekamais minimums 2012. gadā ir 540Ls, jeb 45Ls mēnesī (iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu -70Ls/m, no 2013. gada 1. jūlija 80 Ls mēnesī),
 • Neapliekamais minimums 2011. gadā ir 540Ls, jeb 45Ls mēnesī,
 • Neapliekamais minimums 2010. gadā ir 420Ls, jeb 35Ls mēnesī.
 • 2009.gadā minimālā mēneša sociālo iemaksu likme 30.48% un tā rēķināma no 180 latiem (54,86 Ls)
 • 2008.gada minimālā mēneša sociālo iemaksu likme pašnodarbinātām personām 30,44% no 150 Ls, t.i. 45,66 Ls mēnesī.

Minimālā alga

Summa no kuras jāsāk uztraukties 2016. gadā , tātad, maksimālais ienākumu lielumam ir jābūt 369.99 eiro;

 1. Minimālā darba alga 2016. gadā ir 370 eiro mēnesī;
 2. Minimālā alga 2015. gadā ir 360 eiro mēnesī;
 3. Minimālā alga 2014. gadā ir 320 eiro mēnesī;
 4. Minimālā alga 2013. gadā ir 200Ls;
 5. Minimālā alga 2012. gadā ir 200Ls;