2023-10-03 (40)

Minimālā darba alga

Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros

500 EUR


Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros, sākot no 2021. gada 1. janvāra, ir 500 eiro.

Minimālās darba algas arhīvs

Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros, sākot no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, ir 430 eiro.

Gads Minimālā darba alga (EUR) Piezīmes
2021 500
2020 430
2019 430
2018 430  
Labklājības ministrijas dati

(Tabula tiks papildināta arī nākotnē un vēsturiskajiem datiem par Minimālo darba algu)