Kriptovalūtas un nodokļi

VID ir sniedzi atbildi uz jautājumu par Kriptovalūtas darījumu uzskaiti un nodokļu nomaksu.

Ja saimnieciskās darbības veicējs vēlas internetā iegādāties un vēlāk, iespējams, pārdot kripto (virtuālo) valūtu, piem. Bitcoin u.c. vai iegādāties par kripto valūtu preces vai pakalpojumus. Kripto valūtas iegāde tiks veikta internetā ar pārskaitījumu vai kredītkarti.

  1. Kādi dokumenti nepieciešami, lai iesniedzēja grāmatvedībā varētu iegrāmatot Kripto valūtas iegādes darījumu, kurš veikts internetā un par kuru Iesniedzējs norēķinājies ar kredītkarti vai ar bankas pārskaitījumu? Vai kā pietiekošs darījumu apliecinošs dokuments ir uzskatāms e-pasta apstiprinājums par darījumu un bankas konta izraksts par naudas samaksu? Ņemot vērā, ka iegādājoties internetā, iespējams gadījums, ka darījumu apliecinošu dokumentu atsūta vienas valsts rezidents, bet nauda tiek pārskaitīta (vai noņem no kredītkartes) citas valsts rezidents, t.sk. no saraksta, kas noteikts 2001.gada 26.jūnija Ministru Kabineta noteikumos Nr.276 “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām” (vai otrādi). Kādas nodokļu sekas ir šādā gadījumā un vai kādā no šiem gadījumiem ir jāietur Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā noteiktie nodokļi?
  2. Vai atsavinot Kripto valūtu, darījums ir jāapliek ar pievienotās vērtības nodokli un jānomaksā pievienotās vērtības nodoklis, vai tas ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekams darījums?
  3. Vai no peļņas (iegādes un atsavināšanas vērtības starpības) 2017.gadā ir jāmaksā Uzņēmuma ienākuma nodoklis? Vai, ja atsavināšanas darījums notiks 2018.gadā, būs jāmaksā Uzņēmuma ienākuma nodoklis?
  4. Ja tiks iegādātas preces par Kripto valūtu, kāda būs iegādāto preču iegādes vērtība?

Man arī interesēja augstāk minētie jautājumi, jo bija plānots pieņemt daļu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem kriptovalūtās. VID atbilde ir te: https://freelancer.lv/kriptovalutas-un-nodokli/2/ !

Kriptovalūtas un nodokļi

Kriptovalūtas un nodokļi


Pirmo reizi komentē? Pirmo(s) pārbaudīsim, tālāk skatīsimies. Lai mazinātu spamu un naida kurināšanu, utt atbilstību Latvijas republikas likumiem ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.