Pašnodarbinātajiem un mazajiem uzņēmumiem

Kopš 2008. gada 😉